Tarpusavio skolinimo strategija

Antras ilgiausias akcijų brangimo laikotarpis tęsiasi ir toliau. Natūralu, kad visi geri dalykai turi ir pabaigą. Tačiau niekas nežino kada ir kodėl prasidės nuosmukis. Absoliučią daugumą mano portfelio sudaro paskolos Lietuvoje. Turiu savo strategiją, kaip elgsiuosi prasidėjus nuosmukiui.